امروز: چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398 برابر با 24 آوریل 2019

یادداشت

گردشگری و نگرش علمی به آن در خراسان رضوی، از اولویت هایی است که توسعه پایدار استان را به همراه خواهد داشت.

در حال حاضر طراحی، تدوین و اجرای برنامه های منسجم اطلاع رسانی گردشگری از سوی رسانه ها، باعث افزایش درک و برداشت مردم از گردشگری خواهد شد.

حال باعنایت به اهداف کمی سند چشم انداز 20 ساله گردشگری، جذب 20 میلیون نفر گردشگر، به صورت کلی عنوان شده، و دسترسی به آن نیازمند پرداختن به راهبردهای اجرایی و تدوین برنامه ها و استراتژی هایی است که هدف فوق را محقق سازد. در همین رابطه، راهبردها و استراتژی های رسانه ای نیز باید در اولویت سیستم گردشگری باشد.

رسانه ها در همه مراحل سفر و گردشگری کنار مردم هستند،از طرفی جامعه میزبان نیز تحت تاثیر رسانه ها پذیرای ایده آل گردشگران است. در این میان، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان نیرویی بسیار قوی عمل می کند و به صنعت گردشگری شکلی جدید می دهد. طبق بررسی ها و مشاهدات ، رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری اثر مثبت داشته و براساس اینکه رسانه های نوین کارکردهای خود را به درستی ایفا کنند می توانند از نقش واسط بودن گامی فراتر نهاده و در تمامی فرآیندهای توسعه استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند.

در این صورت، رسانه ها تنها به عنوان ابزار به کار نمی روند، بلکه به لحاظ اهمیت جزو یکی از ارکان مهم توسعه استراتژی های گردشگری به حساب می آیند.

همچنین از میان کارکردهای رسانه ، کارکرد بسیج کردن و پس از آن کارکرد همبستگی رسانه های نوین بیشترین تاثیر را از بین کارکردهای رسانه های نوین در توسعه استراتژی های گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات داشته است.

استراتژی توسعه سیستم های اطلاعاتی و اطلاع رسانی نیز نشان می دهد رسانه ها در بخش های نظارت بر عملکرد برنامه های گردشگری، هماهنگی طرح های گردشگری، جمع آوری و طبقه بندی آمار گردشگری، تورهای مجازی، مقاصد گردشگری و اشتراک گذاری تجربیات سفر در فضای مجازی دارای نقش موثرتری هستند.

اما به نظر می رسد نتایج کارکردهای رسانه های نوین نشانگر آن است که این رسانه ها در بخش گردشگری نتوانسته اند کارکردهای خود را به خوبی ایفا کنند و در این بین، کارکرد اطلاع رسانی رسانه های نوین که شامل اطلاع رسانی منسجم، تخصصی بودن، نوآورانه بودن، تعامل و اعتماد است در پایین ترین حالت قرار داشته و بسیار ضعیف عمل کرده است. اما از سوی دیگر، مثبت بودن کارکرد فراهم کنندگی تفریح و سرگرمی رسانه ها شامل ایجاد شوق و علاقه به تفریح و سرگرمی، افزایش بهره مندی از جاذبه های گردشگری و غنی سازی اوقات فراغت نشانگر آن است که رسانه های نوین توانسته اند شوق و علاقه به تفریح و سرگرمی ایجاد کنند و باعث افزایش بهره مندی از جاذبه های گردشگری شوند.
امیر ضیائیان رمضان زاده
مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

سرتیتر آخرین خبرها در مشهد عمران

با ما در تماس باشید