امروز: یکشنبه 05 خرداد 1398 برابر با 26 می 2019

یادداشت

چهارشنبه, 01 خرداد 1398

افزایش مصرف انرژی های مصنوعی و عدم توجه به مصرف بهینه از منابع انرژی های طبیعی، باعث افزایش تولید و کاهش آسایش انسانها می شود.باید در نظر داشت که مصرف اکنومیک، خود باعث افزایش آسایش مردم می شود. بادگیرهای یزد، نمادی از تاریخچه انرژی در ایران و مصرف اکنومیک با استفاده از منابع طبیعی و عدم تولیدات مصنوعی هستند.

سرتیتر آخرین خبرها در مشهد عمران

با ما در تماس باشید