امروز: سه شنبه 12 مرداد 1400 برابر با 03 آگوست 2021

شهرداری مشهد

سه شنبه, 15 اسفند 1396

منابع و مصارف عمومی بودجه سال 97 شهرداری مشهد با کاهش 7 درصدی نسبت به لایحه پیشنهادی شهرداری، مبلغ 2 هزار و 990 میلیارد تومان تعیین گردید و همچنین اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال آینده با کاهش 6 درصدی، از رقم پیشنهادی یک هزار و 271 میلیارد تومان به یک هزار و 200 میلیارد تومان کاهش یافت.
شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به بودجه 7528 میلیارد تومانی سال 97 شهرداری مشهد مقدس با افزایش دو درصدی نسبت به پیشنهاد شهرداری رای مثبت داد.
پایگاه خبری مشهد عمران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس، هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با سخنان محمدرضا حیدری، رییس جلسه آغاز شد. نطق پیش از دستور این جلسه نیز به سخنان احمد نوروزی، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها اختصاص داشت.
در ادامه، اولین دستور کار با موضوع ادامه بررسی نظریه کمیسیون مشترک در مورد نحوه محاسبات شهرسازی و درآمد پروژه آرمیتاژ گلشن تعیین تکلیف شد و اعضا به آن رای مثبت دادند.
سپس بررسی دستور کار مهم این جلسه، یعنی بودجه سال 97 شهرداری مشهد آغاز شد. محمدرضا حیدری، رییس شورای اسلامی شهر در این باره گفت: هر چه بحث‌ها در صحن علنی در مورد بودجه پیشنهادی شهرداری کم‌تر باشد نشان‌دهنده آن است که کار بیشتر و دقیق‌تری در کمیسیون تلفیق بر روی این آلبوم بودجه صورت گرفته است.
وی افزود: یک ماه تلاش ویژه‌ای در حال انجام است تا بودجه سال 97 شهرداری مشهد بررسی شود. کمیسیون تلفیق 12 نفر عضو دارد که 80 درصد اعضای شورای شهر در این کمیسیون عضویت دارند. به طور طبیعی نظرات تخصصی در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و کاری شبانه‌روزی صورت گرفته ولی راه برای پیشنهادات هنوز هم باز است.
حیدری گفت: در بخش منابع پیش‌بینی شده شهرداری اغلب بر اساس عملکرد سال‌های گذشته بود که مورد بازبینی قرار گرفت. غیر واقعی بودن پیش‌بینی بودجه پیشنهادی شهرداری از لحاظ منابع مورد نقد کارشناسان بود که اصلاحات در این مورد نیز انجام شد.
3671 نفر ساعت کار در 103 جلسه برای بررسی بودجه 97 شهرداری مشهد در شورای شهر
بتول گندمی، رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این باره اظهار کرد: تعداد جلسات کارشناسی، کارگروه‌ها و نشست‌های تخصصی به منظور بررسی لایحه بودجه سال 97 شهرداری مشهد مقدس، 68 جلسه با 957 نفر ساعت کار بوده است.
وی افزود: این آمار در خصوص جلسات کمیسیون‌های تخصصی و ویژه شورا، 35 جلسه با 2714 نفر ساعت کار بوده است. مجموعا 103 جلسه با 3671 نفر ساعت کار برای بررسی آلبوم بودجه سال آینده شهرداری مشهد تشکیل شده است.
گندمی خاطرنشان کرد: میانگین زمانی تصویب بودجه سالانه شهرداری در سنوات گذشته، 25 اسفندماه بوده این در حالی است که در سال جاری در روز 14 اسفندماه آلبوم بودجه را به تصویب می‌رسانیم.
رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: بودجه شهرداری مشهد مقدس در سال آینده معادل 75 هزار میلیارد ریال به‌جز بودجه سازمان‌ها می‌باشد. در نهایت با بررسی و تصویب بودجه سازمان‌ها در جلسه علنی آینده، رقم کل بودجه شهرداری مشهد مقدس در سال 97 به 8 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
گندمی تاکید کرد: لازم است بودجه هر منطقه از شهرداری مشهد به صورت مجزا به همراه پروژه‌های پیش‌بینی شده برای آن منطقه، به ساکنان آن منطقه اطلاع‌رسانی شود تا مردم در جریان امور قرار بگیرند.
وی در مورد اعداد و ارقام بودجه سال 97 شهرداری مشهد مقدس نیز گفت: بودجه سال آینده شهرداری مشهد مجموعا به مبلغ 7 هزار و 538 میلیارد تومان شامل بودجه عمومی و بودجه اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌باشد. همچنین 555 میلیارد تومان بودجه مربوط به سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری که در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسیده است، در هفته آینده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی شورای شهر بررسی خواهد شد.
بودجه عمومی 2990 میلیارد تومانی شهرداری در سال 97
گندمی ادامه داد: منابع و مصارف عمومی بودجه سال 97 شهرداری مشهد با کاهش 7 درصدی نسبت به لایحه پیشنهادی شهرداری، مبلغ 2 هزار و 990 میلیارد تومان تعیین گردید و همچنین اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال آینده با کاهش 6 درصدی، از رقم پیشنهادی یک هزار و 271 میلیارد تومان به یک هزار و 200 میلیارد تومان کاهش یافت.
وی از پیش‌بینی 2 هزار و 920 میلیارد تومان درآمد عمومی و کمک دولت در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: 70 میلیارد تومان از منابع بودجه سال 97 شهرداری مشهد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق، در بودجه سال آینده شهرداری مشهد، هزار و 65 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه پیشنهادی از سوی مدیریت شهری، 10 درصد کاهش داشته است. مقرر شد این میزان کاهش از طریق انتقال پروژه‌ها به آلبوم بودجه حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری لحاظ شود.
وی با اشاره به کاهش 25 درصدی اعتبارات ردیف جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت‌ها گفت: در کمیسیون تلفیق تلاش کردیم درآمدهای ناپایدار را کاهش داده و بخشی از آن را به کدهای درآمدی پایدار اضافه کنیم.
گندمی ادامه داد: اعتبارات مربوط به عوارض پروانه‌های ساختمانی 8 درصد، اعتبارات مربوط به درآمد حاصل از تغییر کاربری 41 درصد و اعتبارات مربوط به عوارض حذف پارکینگ نیز 8 درصد کاهش یافته است.
وی گفت: اعتبارات مربوط به ردیف جریمه کمیسیون ماده صد در بودجه سال 97 شهرداری مشهد با افزایش 42 درصدی از مبلغ 95 میلیارد تومان به 135 میلیارد تومان افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر در مورد بودجه حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: منابع بودجه حوزه اقتصادی با افزایش 9 درصدی نسبت به رقم پیشنهادی لایحه بودجه، از 4 هزار و 149 میلیارد تومان به 4 هزار و 385 میلیارد تومان افزایش یافت.
افزایش درآمدهای پایدار به 26 درصد
وی ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق، مقرر شد با توجه به سیاست توسعه پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل الگوی درآمد هزینه مبلغ 138 میلیارد و 900 میلیون تومان به سرجمع پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای حوزه اقتصادی اضافه شود.
گندمی خاطرنشان کرد: در بودجه پیشنهادی شهرداری، 17 درصد درآمدهای پایدار لحاظ شده بود و بقیه درآمدها ناپایدار بود که با تغییرات انجام شده میزان درآمدهای پایدار به 26 درصد افزایش یافت و میزان درآمدهای ناپادار را نیز به 74 درصد کاهش دادیم.
تنظیم بودجه 97 شهرداری بر اساس برنامه 4 ساله جدید
شهریار آل شیخ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد مقدس نیز که معاونتش مسئولیت تنظیم بودجه را بر عهده داشته است، در این مورد گفت: مراحل مختلف تنظیم بودجه بر اساس برنامه 4 ساله بعد صورت گرفت که خود برنامه 4 ساله نیز در حال تنظیم بوده و اردیبهشت‌ماه پایان می‌یابد.
وی افزود: معمولا تهیه بودجه در سال اول شوراها سخت‌تر از سال‌های دیگر است. از خبرنگاران تقاضا دارم بودجه سال 97 شهرداری را عمیق‌تر بررسی کنند و به مقایسه آن با بودجه‌های سال گذشته شهرداری مشهد بپردازند.
رویکردهای شورای شهر در تنظیم بودجه 97 شهرداری مشهد
در ادامه نیز، حمیدرضا موحدی‌زاده، نائب رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تشریح چهار رویکرد شورای شهر در تنظیم و تصویب بودجه 1397 شهرداری مشهد پرداخت و عنوان کرد: پیگیری هوشمند‌سازی شهر و ساده کردن دسترسی‌ها جهت استفاده سریع‌تر،‌ دقیق‌تر و راحت‌تر شهروندان از خدمات الکترونیکی در راستای شعار شهر هوشمند، توجه توامان به حقوق شهرداری در بحث اخذ عوارض و مالیات در کنار حفظ حقوق و رضایت شهروندان در راستای تحقق شعار «مشهد، شهر شهروندمدار» مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین برای تحقق مشهد شهر امید، علی‌رغم وجود همه محدودیت‌ها و گرفتاری‌های موجود در حوزه شهر و شهرداری اما خوشبختانه همچنان شهروندان شاهد جنب و جوش در سطح شهر هستند که با توجه به تحولاتی که در بودجه فرهنگی سال 1397 رقم زدیم و موانعی که به مرور زمان یکی پس از دیگری در حال رفع شدن هستند، نوید چشم‌انداز بهتری در این حوزه را در سال 1397 به مردم مشهد می‌دهیم.
موحدی‌زاده تصریح کرد: تلاش برای حاکمیت و استقرار مدیریت علمی و برنامه محور با هدف حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب مشهد برای تحقق شهر برنامه محور و همچنین تلاش برای تشویق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری و اتخاذ تدابیر و تدارکات خاص و لازم جهت جذب سرمایه در شهر مشهد مشهد برای داشتن شهر مولد از دیگر اقدامات صورت گرفته در بودجه سال آینده شهرداری مشهد بوده است.
وی در مورد اهدافی که اعضای شورای شهر در تصویب بودجه 97 دنبال می‌کنند نیز گفت: واقعی کردن در آمدها یکی از این اهداف است. با بررسی و تجزیه و تحلیل درآمدهای تحقق یافته بر اساس شاخص‌های موجود، کاهش درآمدهای غیرواقعی را دنبال کردیم تا از این طریق بتوانیم هزینه‌ها را کنترل و هدایت در مصارف داشته باشیم. همچنین بر تحول اساسی در ساختارها و منطقی‌سازی اندازه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و دوایر وابسته به شهرداری و حذف فعالیت‌های بخش‌های موازی و غیرضروری که موجب هزینه افزایی‌های بی‌مورد در تشکیلات شهرداری می‌شدند، تاکید کردیم همچنین در پی حذف هزینه‌های زائد و استانداردسازی فرآیندهای انجام کار و نظام درآمد – هزینه‌ها برآمدیم.
موحدی‌زاده هدف دیگر را شفاف‌سازی عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از شکل گیری زمینه‌هایی که ممکن است باعث ایجاد فساد در شهرداری شود تلاش‌هایی انجام شد که ایجاد ساختار لازم برای اطلاع‌رسانی مطلوب، گسترش سامانه‌های هوشمند اطلاع‌رسانی و در دسترس قرار دادن اطلاعات به مردم از روند انجام فعالیت‌ها یکی از این اقدامات بشمار می‌آید.
وی بیان کرد: اولویت قرار دادن بخش عمرانی یکی دیگر از اهدافی است که دنبال می‌کنیم. با هدف کاهش فشارها بر روی بخش عمرانی و همچنین مقابله با رکود موجود در این بخش، پروژه‌های عمرانی در قالب نظام درآمد - هزینه به بخش اقتصادی منتقل گردید تا بتوان درآمدهای جدیدی که امکان ایجاد آن از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک شهرداری و بخش خصوصی در سال 1397 فراهم خواهد آمد را صرف هزینه در برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم بودجه سال 1397 نسبت به بودجه سال 1396 از کارآیی بیشتری در تحقق درآمدهای پایدار شهرداری و صرفه‌جویی در مصرف منابع و هزینه‌ها برخوردار باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز در مورد لایحه بودجه سال ۸۷ شهرداری مشهد گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق، اعتبار مربوط به درآمدهای ناپایدار از محل عوارض ساختمانی و تخلفات تراکم به بخش درآمدهای پایدار منتقل شده است.
محمدحسین ودیعی افزود: در دوره‌های گذشته 80 درصد از درآمدهای مدیریت شهری از محل کدهای درآمدی ناپایدار تامین می‌شد اما در بودجه سال 97 این میزان به 74 درصد کاهش یافته است.
اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت تصفیه خانه سپتاژ کشف رود
اما یکی از موضوعاتی که در این جلسه به صورت ویژه به آن پرداخته شد، موضوع رهاسازی فاضلاب‌های تانکری در کشف‌رود بود. محمد رضا حیدری، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این خصوص گفت: موضوع سپتاژ کشف‌رود حدود 14 سال است که برقرار است و فاضلاب‌های تانکری که در این محل تخلیه می‌شود اهمیت زیادی برای سلامتی مردم دارد و فاجعه‌ای برای موضوعات زیست محیطی مردم به شمار می‌رود.
وی افزود: به همین دلیل اعتبار 10 میلیارد تومانی از سوی شهرداری در لایحه بودجه ۹۷ و 10 میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات تبصره 3 آب و فاضلاب برای این مهم در سال 97 اختصاص داده می‌شود تا این تصفیه‌خانه ساخته شود و این معضل حل گردد.
در ادامه این جلسه نوبت به بررسی تبصره‌های ۵۴ گانه آلبوم بودجه سال آینده شهرداری مشهد مقدس رسید.
احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در مورد تبصره ۱۰ اظهار کرد: قانون کتابخانه‌ها کاملا شفاف است اما قرار است کارگروه مشترکی با نهاد کتابخانه‌ها تشکیل شود و هزینه‌هایی که شهرداری برای کتابخانه‌های شهر انجام می‌دهد از مجموع نیم درصد سهم کتابخانه‌ها کسر شود و بقیه نیم درصد پرداخت شده و همه این نیم درصد نیز در مشهد هزینه شود. مدیرکل جدید کتابخانه‌های مشهد نیز با این موضوع موافقت کرده است.
این تبصره همانند تبصره‌های قبلی به تصویب رسید.
در ادامه مسعود ریاضی، رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس شورای شهر در توضیح تبصره ۱۱ گفت: مهندسی ارزش پروژه‌ها را بازبینی می‌کند تا ارزان‌تر تمام شود. قبلا قرار بود همه پروژه‌های بالاتر از 5 میلیارد تومان مهندسی ارزش شود که سنگ بزرگ نشانه نزدن است لذا قرار شد با افزایش این سقف برای مهندسی ارزش در پروژه‌های بالاتر از 10 میلیارد تومان، کار عملی‌تر گردد.
همچنبن اعضا با رای مثبت به تبصره ۱۴، افزایش سقف تشویق برای صرفه‌جویی انجام شده در شهرداری را از نیم به یک درصد را تایید کردند.
بتول گندمی، رییس کمیسیون تلفیق شورا در توضیح تبصره ۱۶ بیان کرد: در این تبصره 50 میلیارد تومان برای بهبود مناطق پیرامونی به تملک و تعریض و بازگشایی معابر این مناطق با پیشنهاد فیضی، رییس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از تبصره‌های مهم که در بررسی لایحه بودجه سال آینده شهرداری مشهد مورد تاکید قرار گرفت؛ مجاز بودن شهرداری برای پرداخت ۵۰ میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه جهت بازگشایی معابر به مالکان ساختمان‌های در مسیر از طریق بانک عامل بود.
همچنین با تصویب تبصره ۱۸ مقرر شد تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 15 میلیارد تومان برای انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به مکان های مجاز از طریق بانک‌های عامل پرداخت شود.
مناسب‌سازی معابر برای معلولان از جمله موارد دیگری بود که در تبصره‌های بودجه ۹۷ بر آن تاکید شد. همچنین مقرر شد 5 درصد از سرجمع اعتبارات پروژه‌های عمرانی به اجرای پروژه‌ها از طریق پیشنهادهای شهروندان به شورای اجتماعی محلات اختصاص یابد.
موضوع دیگری که در بررسی تبصره های بودجه مورد توجه قرار گرفت، استفاده از خرید دین تا سقف یک هزار میلیارد تومان به منظور بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکاران و استفاده از خط اعتباری بانک‌ها بود که اعضا به آن رای مثبت دادند.
اختصاص ۳ میلیارد تومان به برنامه‎‌های فرهنگی توس
تبصره ۴۳ نیز به یکی از رویکردها و اولویت‌های شورای شهر در این دوره اختصاص داشت که بر اساس آن اختصاص 3 میلیارد تومان به برنامه‌های فرهنگی توس و رویدادهای بزرگداشت فردوسی تصویب شد.
در ادامه نیز با تصویب تبصره‌ای دیگر مقرر شد روش‌های جدید با استفاده از مکانیزم‌های جدید برای نظارت بر ساخت و سازها ظرف سه ماه به شورا ارائه شود.
همچنین 2 میلیارد تومان برای تسهیل‌گری در بازآفرینی محلات هدف واقع در بافت فرسوده و ناکارآمد شهر به منظور فعال نمودن حداقل 20 گروه تسهیل‌گر در این بافت‌ها اختصاص یافت.
پس از پایان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد در هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، که عصر امروز برگزار شد طرحی دو فوریتی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد رضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در مورد این طرح دو فوریتی گفت: امروز کمیته تطبیق فرمانداری تشکیل شد لذا برای حل یکی از مصوبات، طرحی دو فوریتی آماده شده است.
سیدمحسن حسینی پویا، رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر که در جلسه کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری حضور داشت، در این مورد بیان کرد: برای رفع ایراد فرمانداری مقرر شد مصوبه دکل‌های مخابراتی، با حذف کلمه نظامی و انتظامی از بند دو، دوباره تصویب شود تا به کمیته حل اختلاف نرود و مورد تایید فرمانداری قرار گیرد. این موضوع با رای مثبت اعضا مواجه شد.
در نهایت هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز با تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد مقدس در ساعت 17:30 عصر پایان یافت.
احمد پورمفردی

پایان خبر/*

صفحه1 از49

سرتیتر آخرین خبرها در مشهد عمران

با ما در تماس باشید