امروز: سه شنبه 20 آذر 1397 برابر با 11 دسامبر 2018

  • شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در یازدهمین جلسه علنی تصویب کرد:
اصلاح بودجه سال 96 شهرداری مشهد تصویب شد

  • سه شنبه, 12 دی 1396
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط
اصلاح بودجه سال 96 شهرداری مشهد تصویب شد mashhadomran.ir

براساس این مصوبه شهرداری مشهد مقدس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان های مردم نهاد، استفاده از فن آوری های دیجیتال و باشگاه شهروندی، نسبت به ارایه برنامه عملیاتی آموزش فرهنگ شهروندی با رعایت بندهای زیر به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در یازدهمین جلسه علنی خود به تغییر نام بولوار میثاق به نام زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی رای مثبت داد.
پایگاه خبری مشهد عمران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس، یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر در پنجمین دستور کار خود به بررسی نظریه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه اصلاح بودجه سال 96 شهرداری اختصاص یافت.
بتول گندمی، رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این خصوص گفت: درآمدهای عمومی و کمک‌های دولت 2 هزار و 855 میلیارد و 435 میلیون تومان بوده که در اصلاحیه به با 10 درصد کاهش به 2 هزار و 455 میلیارد و 434 میلیون تومان رسیده است.
وی افزود: حوزه دارائی‌های سرمایه‌ای 70 میلیارد تومان بوده است که عینا لحاظ شده است. همچنین واگذاری دارائی‌های مالی صفر بوده که در اصلاحیه 400 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
گندمی تصریح کرد: در مجموع در بخش منابع 2 هزار و 925 میلیارد و 434 میلیون تومان ثابت باقی مانده است. در بخش اعتبارات هزینه‌ای نیز تغییری نکرده و همان یک هزار و 161 میلیارد تومان ثابت باقی مانده است ولی در بخش عمرانی کاهش 8 درصدی داریم.
وی افزود: یک هزار و 233 میلیارد و 334 میلیون تومان این بخش به یک هزار و 133 میلیارد و 334 میلیون تومان رسیده است که با کاهش 100 میلیارد تومان در بخش عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همراه بوده است.
کاهش 100 میلیارد تومانی بودجه عمرانی و افزایش 100 میلیارد تومانی اعتبارات پرداخت بدهی‌ها
رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: بخش تملک دارائی‌های مالی از 531 میلیارد تومان به 631 میلیارد تومان افزایش یافته است که اینجا بخش پرداخت دیون و بدهی‌های شهرداری می‌باشد.
گندمی اضافه کرد: در مجموع در بخش مصارف هم عدد ثابت باقی می‌ماند. در بحث تامین درآمدهای شهرداری همه دغدغه داشتند که گزارش 9 ماهه این حوزه امیدوار کننده نبود.
در ادامه اصلاح بودجه سال 1396 شهرداری مشهدس با لحاظ موارد و بندهای زیر به تصویب رسید:
الف) منابع و درآمدها:
1-مکانیزم برآورد درآمدهای عمومی عمدتاً ناشی از ترکیب عملکرد 7 ماهه سال جاری و 5 ماهه سال گذشته می‌باشد که با توجه به شرایط خاص حاکم بر 11 ماهه منتهی به 31/06/1396 (مانند اعمال تخفیف‌ها، فروش طبقه مازاد و درآمدهای خاص) تحقق این درآمدها مبهم می‌باشد، لذا برای حفظ انگیزه در مجموعه شهرداری، سقف درآمد حفظ ولی در مدیریت هزینه‌ها، انقباضی اقدام گردد.
2-شهرداری مشهد مقدس موظف است حداکثر ظرف مدت 2 هفته برنامه‌های مدنظر درخصوص تحقق منابع درآمدی این مصوبه را به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
3-شهرداری مشهد مقدس موظف است ظرفیت‌های درآمدی مغفول‌مانده را مورد شناسایی، برنامه ریزی و گزارش آن را به کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
4-گزارش تغییرات بودجه‌ای در تبصره‌های بودجه لحاظ شود. (از جمله تبصره 53 بودجه شهرداری مشهد مقدس از مبلغ 20.000.000.000.000 ( بیست هزار میلیارد ) ریال به مبلغ 17.000.000.000.000 ( هفده هزار میلیارد ریال ) کاهش یابد.
5-شهرداری مشهد مقدس موظف است با توجه به عدم تحقق منابع درآمدی طی سال‌های گذشته، برنامه جامع درآمدی (پایدار و ناپایدار) به همراه زمان‌بندی تحقق آن را با همکاری معاونت‌های اداری و مالی، برنامه‌ریزی و توسعه، شهرسازی و معماری، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته شهرداری ظرف مدت حداکثر سه ماه تهیه و به شورا ارایه نماید.
6-شهرداری مشهد مقدس موظف است برنامه‌هایی که ماهیت درآمد- هزینه دارند را به شورای اسلامی شهر ارایه و پس از تأیید، در سر فصل‌های بودجه سال 1397 لحاظ نماید.
7-با توجه به تبصره 40 بودجه سال 1396 شهرداری مشهد مقدس مبنی بر پیگیری اخذ مطالبات شهرداری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی، شهرداری مشهد مقدس نسبت به بروزرسانی کل مطالبات براساس آخرین مصوبات ملاک عمل شورا اقدام و موارد مذکور را جزو اولویت‌های اول جذب منابع درآمدی در سه‌ ماهه آخر سال 1396 و برنامه‌ سال 1397 قرار دهد.
کاهش 6 درصدی در هزینه‌ها بجز حقوق و دستمزد و رفاهیات و مواد قانونی کارکنان
ب) مصارف:
1-جابجایی هرگونه ردیف اعتبار بودجه و پروژه‌ها در بودجه‌های مصوب سالیانه ممنوع می‌باشد.
2-به دلیل عدم تحقق و کاهش جذب درآمدهای عمومی، مقرر گردید از سرجمع هزینه‌های عمومی اصلاح بودجه سال 1396 شهرداری (به مبلغ 000/000/000/610/11 ریال)، هزینه‌های عمومی به میزان 6 درصد کاهش یافته و این کاهش در تفریغ بودجه سال 1396 لحاظ شود.
3-از سرجمع هزینه‌های عمومی، مواردی که مربوط به سرفصل‌های حقوق و دستمزد، رفاهیات و مواد قانونی کارکنان می‌باشد، کاهشی اعمال نشود.
4-در خصوص مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی، حداکثر مبلغ 000/000/000/350/5 ریال پروژه‌های عمرانی اجرا و در صورت عدم تامین منابع، به عنوان دیون به سال 1397 منتقل شود. بر این اساس برای جلوگیری از افزایش دیون شهرداری، به همین میزان از تعریف پروژه‌های جدید در سال آتی خودداری و فقط پروژه‌های نیمه تمام یا راکد برای سال 1397 اولویت‌بندی و اجرایی شوند.
5-شهرداری مشهد مقدس مکلف است با توجه به اینکه وضعیت جذب منابع درآمدی بودجه رضایت بخش نبوده و این موضوع مصارف بودجه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، نظام اولویت‌بندی (در تمامی سطوح شامل برنامه، طرح، فعالیت، خدمت و پروژه) مدنظر قرار گرفته و در یک ستون مجزا در جداول بودجه سال 1397 لحاظ و به تایید شورای اسلامی شهر برسد.
6-شهرداری مشهد مقدس موظف است به ‌منظور کنترل میزان تحقق شاخص‌های مصوب برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، شاخص‌های مرتبط را در جداول بودجه اضافه نماید.
7-به جهت ایجاد شفافیت و نظارت بیشتر در امور بودجه‌ای و کاهش هزینه‌‌ها، ردیف‌های غیرضرور، تکراری، موازی یا موارد پیش‌بینی نشده در فصول بودجه (که در سال‌های گذشته در جداول اضافه شده و هر سال نیز درصدی به آن افزوده می‌شود) در بودجه پیشنهادی سال 1397 اصلاح و گزارش اقدامات مرتبط حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارایه شود.
8-با عنایت به اینکه مدیریت هزینه یکی از بهترین منابع درآمدی پایدار می‌باشد، ‌لذا شهرداری مشهد مقدس موظف است براساس اصلاح فرآیندها و روش‌های نوین تعیین بهای واقعی خدمات و کالا، ‌قیمت تمام‌شده واقعی را برای خدماتی که بیشترین حجم قرارداد را به خود اختصاص داده است (مانند خدمات شهری، فنی و عمران،‌ اداری و مالی،‌ فرهنگی و موارد مشابه) محاسبه و قبل از ارایه لایحه بودجه سال 1397، آن را به تایید کمیسیون تخصصی مربوطه در شورای اسلامی شهر برساند.
ج) تملک دارایی‌های سرما‎یه‌ای (هزینه‌های عمرانی):
1-کاهش اعتبار 23.000.000.000 ریالی در کد پروژه‌های حوزه شهردار که به تایید کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی رسیده است، مورد تایید قرار گرفت.
2-کاهش اعتبار 16.000.000.000 ریالی در کد پروژه‌های حوزه اداری و مالی که به تایید برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی رسیده است، مورد تایید قرار گرفت.
3-کاهش اعتبار در کد پروژه‌های مطالعاتی، پژوهشی و خلاقانه که به دلیل عدم تحقق منابع درآمدی منتج به عدم عقد قرارداد، تامین و تخصیص نشده است، مورد تایید قرار گرفت و مقرر شده که هیچ پروژه جدیدی تا تکمیل مطالعات قبلی برای سال 1397 تعریف نگردد.
4-کاهش اعتبار 53.000.000.000 ریالی در کد پروژه‌های حوزه فنی و عمران که به تایید کمیسیون عمران و شهرسازی رسیده است، مورد تایید قرار گرفت.
5-کاهش اعتبار 183.000.000.000 ریالی در کد پروژه‌های حوزه شهرسازی که به تایید کمیسیون عمران و شهرسازی رسیده است، مورد تایید قرار گرفت.
آموزش فرهنگ شهروندی با استفاده از بسته‌های تشویقی
نظریه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص طرح تعدادی از اعضا در زمینه آموزش فرهنگ شهروندی با استفاده از بسته‌های تشویقی و با کمک سازمان‌های مردم نهاد و فن آوری های نوین دیجیتال
اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر در باره این طرح گفت: همکارانمان در شورا طرحی را به امضا رساندند که 10 روز قبل به کمیسیون رسید. چون قبلا یک مصوبه در این خصوص داشتیم آن را اصلاح کردیم. در قالب این اصلاحیه، دغدغه همکارانمان را برطرف کردیم.
مسعود ریاضی، به عنوان یکی از طراحان این طرح اظهار داشت: پیشنهاد دارم به متن طرح برگردیم زیرا آیین نامه‌ای که در سال 88 تصویب شده است کارکرد اجرایی نداشته است. اگر این طرح را هم در همان آیین‌نامه بگنجانیم کاری از پیش نخواهد رفت.
وی افزود:در بحث آموزش فرهنگ شهروندی خروجی‌ها نشان می‌دهد تا کنون موفقیتی کسب نشده است. باید این کار چهره به چهره انجام شود. باید این بسته‌های آموزشی تهیه شود و سپس چهره به چهره آموزش داده شود و سپس بسته‌های تشویقی مثل بخشودگی عوارض برای مردم در نظر گرفته شد.
هادی بختیاری، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس نیز بیان داشت: طراحان این طرح از خروجی‌های آموزش‌هایی که تا کنون انجام شده ناراضی هستند یعنی آموزش‌هایی انجام شده ولی خروجی لازم را نداشته است لذا باید کار بیشتری صورت گیرد.
در نهایت و پس از مخالفت اعضا با متن طرح، نظریه کمیسیون فرهنگی تصویب شد.
براساس این مصوبه شهرداری مشهد مقدس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان های مردم نهاد، استفاده از فن آوری های دیجیتال و باشگاه شهروندی، نسبت به ارایه برنامه عملیاتی آموزش فرهنگ شهروندی با رعایت بندهای زیر به شورای اسلامی شهر اقدام نماید:
تبصره1: شناسایی و اطلاع رسانی موضوعات و مسائل کلیدی موثر در رفتار شهروندی در قالب بسته های آموزشی.
تبصره2: استفاده از توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد، هنرمندان و شوراهای محلات برای اجرای دوره های آموزشی
تبصره3: ایجاد بسته های تشویقی نظیر بخشودگی و تخفیف عوارض، تخفیف استفاده از مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی، هنری و ... برای شهروندان شرکت کننده در دوره های آموزشی فوق
تبصره 4: فراهم نمودن زیر ساخت‌های لازم برای صدور کارت شهروندی و شارژ نمودن آن به منظور اعمال مشوق های مربور
تبصره5: همه معاونت‌ها کلیه موارد مربوط به حوزه مرتبط را احصا و همراه با بسته ارائه خدمات ظرف مدت 45 روز به سازمان فاوا اعلام و سازمان فاوا ظرف مدت باقیمانده بسته مورد نظر را جهت بارگذاری در باشگاه آماده نماید.
نامگذاری بولوار میثاق بنام ایت‌الله هاشمی رفسنجانی
در این جلسه، آخرین دستور کار نیز به بررسی نظریه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در زمینه نامگذاری و تغییر نام اختصاص یافت.
به تصویب این لایحه به اتفاق اراء، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به نامگذاری یک بولوار و تغییر نام یک بولوار و دو ایستگاه قطار شهری به شرح زیر اقدام نماید:
1.تغییر نام بولوار میثاق در امتداد بولوار نمایشگاه از میدان نمایشگاه تا بزرگراه آزادی به نام زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی
2.نامگذاری بولوار ورودی مجتمع آبادگران منشعب از بزرگراه شهید کلانتری به نام آبادگران
3. تغییر نام ایستگاه ولایت به طبرسی و تغییر نام ایستگاه طبرسی به ولایت در خط 2 قطار شهری
احمد پورمفردی

پایان خبر/*

منتشر شده در شهرداری مشهد
کد خبر: 2471

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

سرتیتر آخرین خبرها در مشهد عمران

با ما در تماس باشید